Členské příspěvky

Pro všechny aktivní hráče příspěvky činí 2.400,- Kč ročně, pololetně 1.200,- Kč, pro ostatní členy TJ 200,- Kč ročně.

Prosíme o úhradu na bankovní účet TJ do 15.2.2024:

103031192/2250.

Vytvořte si webové stránky zdarma!